top of page

УРОК 16
   
Тема:
Употребление предлога  «ЭТ» (אֶת). Диалог.
Формы настоящего времени  глаголов  биньяна ‎הִפעִיל
 

Прежде чем приступить к прослушиванию диалога, рекомендуем повторить / изучить следующие темы:
  1. ‎ Употребление предлога את (урок №16 курса «Путь к ивриту»)
  2. Формы настоящего времени  глаголов  биньяна ‎הִפעִיל (материал см. здесь).


Изучите (или повторите) материал о предлоге את, затем прослушайте предложения:

Я смотрел(а) «Великий Гэтсби».

Я смотрел (этот) фильм.


Я читал(а) «Войну и мир».

Я читал(а) (эту) книгу.


Шломо любил Иерусалим.

Он любил (этот) город

ראיתי את ״גטסבי הגדול״.
ראיתי את הסרט.
 

קראתי את ״מלחמה ושלום״.
קראתי את הספר.

שלמה אהב את ירושלים.

הוא אהב את העיר.

Запомните слова:

ворота, арка – שַעַר (ша́ар)
кончать, заканчивать; завершить, окончить – לִגמוֹר (лигмор)
закрывать, замыкать – לִסגוֹר (лисгор)
встречать – לִפגוֹש (лифгош; -אֶת, בּ)
брать, взять – לָקַחַת (лака́хат)
рассказывать – לְסַפֵּר (лэсапэр)
начинать – לְהַתחִיל (лэhатхиль); hифъиль
понимать – לְהָבִין (лэhавин); hифъиль
знакомиться (‎את‎) –  ‎לְהַכִּיר‎ (лэhаки́р); hифъиль
нежный; изнеженный; деликатный (лит.) – עָנוֹג (аног)
конечно, без сомнения – בְּווַדַאי (бэвадай)
от меня – מִמֶנִי (мимэ́ни)
шутка; анекдот – בּדִיחָה (бдиха)
чего вдруг? с какой стати? ‎–‎  ?מַה פִּתאוֹם (ма питъом)

ДИАЛОГ
 

Шломо рассказывает Хане о своем разговоре с другом, которого он встретил после работы.

*В конце диалога звучит песня. Текст песни и перевод здесь.

диалог 16 - Говорим на легком иврите
00:00 / 00:00

 -שלום, חנה! אתמול גמרתי את העבודה, סגרתי את החלון, לקחתי את התיק ויצאתי. בשער פגשתי את יוסי. גם הוא גמר את העבודה. שלום, יוסי, אמרתי, מה אתה עושה הערב?

- הערב אני גומר לקרוא את הספר.

- איזה ספר? - שאלתי.

אני קורא את ״גטסבי הגדול״.

- הו, זה ספר יפה מאוד! - אמרתי. קראת את ״ענוג הוא הלילה״? לא? אני אוהב מאוד לקרוא את הספרים של סקוט פיצג'רלד. הערב אני מטייל בירושלים. אני אוהב את ירושלים. אני אוהב את העיר ואני אוהב את רחוב הרצל. החברה שלי גרה ברחוב הרצל. מי החברה שלך? - הוא שאל, ואמרתי לו. ומה את חושבת? מה הוא אמר?

- חנה? היא הייתה החברה שלי!

- שלמה! מה אתה רוצה מִמֶנִי? אני לא מַכִּירָה את הבחור! יוסי, אמרת, כן? אני לא מְבִינָה את הבדיחה הזאת. זאת בְּווַדַאי בדיחה, נכון? חה, חה, חה!

- מה פתאום? סיפרתי לך את האֱמֶת. את שוב מַתחִילָה לספר את הסיפורים שלך!

– Здравствуй, Хана! Вчера я закончил работу, закрыл окно, взял сумку и вышел. У ворот я встретил Йоси. Он тоже закончил работу. «Здравствуй, Йоси, –   сказал я. – Что ты делаешь сегодня вечером?»
– Сегодня вечером я заканчиваю читать книгу.
– Какую книгу? – спросил я.
– Я читаю «Великого Гетсби».
– О, это очень хорошая книга! – сказал я. – Ты читал «Ночь нежна»? Нет? Я очень люблю читать книги Скотта Фицджеральда. Сегодня вечером я гуляю по Иерусалиму. Я люблю Иерусалим. Я люблю этот город, и я люблю улицу Герцля. Моя подруга живет на улице Герцля. «Кто твоя подруга? – спросил он. И я сказал ему. И что ты думаешь? Что он сказал?
– Хана? Она была моей подругой!
– Шломо! Что ты хочешь от меня? Я не знаю этого парня! Йоси, ты сказал, да? Я не понимаю этой шутки. Это, конечно, шутка, верно? Ха, ха, ха!
– Чего вдруг? Я рассказал тебе правду. Ты снова начинаешь рассказывать свои истории!

 

Формы настоящего времени глаголов биньяна הִפעִיל.


В диалоге мы встречаем третий тип образования ‎глагольных форм иврита – биньян ‎הִפעִיל‎ (hифъи́ль).
В формах настоящего времени здесь присутствует приставка "-מ" (ма-/ мэ- (в зависимости от гизры)), а форма женского рода единственного числа образуется с помощью окончания ה‎ָ -  ‎.‎
 

На этом уроке мы познакомимся с формами настоящего времени трех подгрупп (гзарот):‎

1. Глаголы с полным корнем.
Глагол «начинать» – לְהַתחִיל (лэhатхиль); корень: ת - ח - ל

наст.вр. הִפעִיל
НВ полные.jpg

2. Глаголы с выпадающей 1-й буквой корня נ.

Глагол «знакомиться» (‎את‎) –  ‎לְהַכִּיר‎ (лэhаки́р); ‎корень: נ - כ - ר
 

НВ с выпадающей НУН.jpg

3. Глаголы со 2-й буквой корня ו"י.

Приставка -מ  настоящего времени глаголов גזרת עו"י получает огласовку «э» (а не «а»). В форме мужского рода единственного числа – огласовку «цэрэ», в остальных формах – «шва».

Глагол «понимать» – לְהָבִין (лэhавин); корень: ב - י - ן

НВ ссо 2-й вав йуд.jpg

Как видно из последних двух таблиц, модели настоящего времени глаголов двух подгрупп (с 1-й корневой «нун» и со 2-й корневой «вав/йуд») внешне схожи, и многие делают ошибку в огласовании приставки в этих формах. Поэтому важно знать корень глагола, чтобы понимать, по каким моделям он спрягается.

bottom of page