top of page
  • Фото автораAdmin

Новый Год в Израиле — נוביי גוד ישראליГражданский Новый Год

השנה האזרחית החדשה

(hа-шана hа-эзрахит hа-хадаша)


Сегодня и завтра миллионы выходцев из бывшего Советского Союза по всему миру будут праздновать Новый год и желать друг другу “с новым годом с новым счастьем” – לשנה החדשה עם אושר חדש (ла-шана hа-хадаша им ошэр хадаш). Праздник, который был одним из главных в советском календаре, пережил распад Советского Союза и иммигрировал в другие страны, в том числе и в Израиль с репатриантами конца 80-х и начала 90-х годов.


Многие из представителей так называемого “полуторного поколения” –“דור אחד וחצי(дор эхад ва-хэци), отождествляющие себя с более чем одной культурой, являются носителями би-культурной идентичности. В их домах этот праздник по-прежнему воспринимается как волнующий и задушевный, отмечаемый в кругу самых близких людей.


Праздник, символизирующий проводы старого года, со всеми его проблемами и неурядицами, и встречу нового года с верой и надеждой на лучшее. Праздник приятных сюрпризов и взаимных подарков, искренней радости и детского смеха, застолья и шуток, пожеланий и тостов. И конечно, праздник душевного тепла и поцелуев в полночь, потому что народная поговорка гласит, что “как начнешь новый год, так его и проведешь”: איך שתתחילו את השנה החדשה – כך גם תבלו אותה (эйх шэ-татхилу эт hа-шана hа-хадаша – ках гам тэвалу ота).


Для кого-то этот праздник – ностальгия и воспоминания о прошлой жизни, для кого-то – особая семейная ценность и теплая атмосфера, а для кого-то – просто повод повеселиться. Так или иначе, его празднование в Израиле говорит о нашей способности приспосабливаться друг к другу и жить вместе, несмотря на различия между нами.


Каждая еврейская диаспора, возвращающаяся на историческую родину из стран рассеяния, добавляет что-то своё в богатую и разнообразную социокультурную мозаику нашего общества, обновляя израильскую идентичность в добавок к еврейской идентичности. Потенциал, заложенный в нашем обществе, заключается в том, что оно может постоянно принимать в себя новое и воссоздавать себя заново.


Сила такого общества в том, что оно является обществом свободных людей разных культур – “קיבוץ גלויות(кибуц-галуйот), в котором присутствуют процессы дискурса и взаимного обогащения, обучения у другого и открытости по отношению к нему, и понимание того, что ни одна культура диаспоры не имеет абсолютной монополии. В этом его сила и одна из существенных основ, где каждый даёт друг другу место, в результате чего создается новый вид единения.


Почти нет израильтянина, который не знаком с песней “Проекта Равиво”, посвященной Новому Году. Красивое и душевное исполнение этой песни в таверне с греческими бузуки и арабскими кальянами является красноречивым свидетельством о таких сторонах израильского общества, как партнерство и интерес к культуре друг друга, терпимость и принятие.
מה שקורה כשתימן ורוסיה נפגשים - נובי גוד החג הכי רוסקי שיש Novy God
А что говорит об этом празднике словарь “Рав Милим”?

(מילון רב-מילים)


חג סובייטי במקורו הנחוג בליל ראש השנה האזרחית (ב-31 בדצמבר) ברוסיה, במדינות סובייטיות לשעבר ובקרב יוצאי ברית המועצות בארץ ובעולם. בין מנהגי החג: הצבת עץ אשוח מקושט בבית, סעודה חגיגית, חלוקת מתנות ועוד.


[хаг совйэти бимкоро hа-нахог ба-лэль рош hа-шана hа-эзрахит (бэ-шлошим вэ-эхад бэ-дэцэмбэр) бэ-русйа, ба-мэдинот совйэтийот лэ-шэавар у-вэ-кэрэв йоцэй брит hа-моацот ба-арэц у-ва-олам. бэн минhагэй hа-хаг: hацават эц ашуах мэкушат ба-байт, сэуда хагигит, халукат матанот вэ-од]


Советский праздник, который с самого начала отмечается в ночь на Гражданский Новый Год (31 декабря) в России, в бывших советских странах и среди выходцев из Советского Союза в Израиле и во всем мире. Среди обычаев праздника: установка в доме наряженной ёлки, праздничное застолье, раздача подарков и прочее.


И пример из словаря “Рав Милим”:


Новый Год считается светским праздником,

который не имеет отношения к “Сильвестру”

נובי גוד נחשב לחג חילוני שאינו קשור לסילבסטר

(новый год нэхшав лэ-хаг хилони шэ-эйно кашур лэ-сильвэстэр)
Итак,

праздник отмечается среди выходцев из бывшего Советского Союза

в ночь с 31 декабря на 1 января


החג נחוג בקרב יוצאי ברית המועצות לשעבר בלילה שבין 31 בדצמבר ל-1 בינואר


(hа-хаг нахог бэ-кэрэв йоцъэй брит hа-моацот лэ-шэавар ба-лайла

шэ-бэн шлошим вэ-эхад бэ-дэцэмбэр лэ-эхад бэ-йануар)


и является:

светской традицией отмечать начало гражданского года


מסורת חילונית של ציון תחילת השנה האזרחית


(масорэт хилонит шэль цийун тхилат hа-шана hа-эзрахит)А сейчас пришло время обогатить свой лексикон новыми словами, терминами и понятиями, связанными с Новым Годом, для того чтобы:


1. Понимать, что об этом празднике говорят и пишут в СМИ на иврите.

2. Суметь рассказать чуть больше об истории этого праздника друзьям, коллегам и знакомым не говорящим по-русски, и передать им дух праздника и его настроение, поскольку по сей день некоторые из них не знают, что это за праздник.

3. Понимать, куда можно пойти и что можно заказать во время праздника - ярмарки, фестивали, вечеринки, застолья и т.д.

4. В дальнейшем использовать новые слова, термины и понятия, относящиеся к Новому Году, в других сферах жизни.СЛОВАРЬ:


Ёлка (יוֹלְקַה) – עץ אַשּׁוּחַ (эц ашУах);


вечнозеленое дерево – עץ יָרוֹק-עַד (эц йарок ад)


Наряжать елку – לְקַשֵּׁט עֵץ אַשּׁוּחַ (лэкашэт эц ашуах)


Дед Мороз (דֶד מוֹרוֹז) – סַבָּא כְּפוֹר (саба кфор)


Снегурочка (סְנֵגוּרוֹצְ'קָה) – נערת השלג (наарат hа-шэлэг); или שלגנית (шальганит)


Снеговик [снежная баба] – אִישׁ שֶׁלֶג (иш шэлэг) [בֻּבַּת שֶׁלֶג (бубат шэлэг)]


Снежный ком/ шар/ снежок – כַּדּוּר שֶׁלֶג (кадур шэлэг)

[«Эффект снежного кома» – אפקט כדור השלג (эфэкт кадур hа-шэлэг)]


Игра в снежки – קרב/ מלחמת כדורי-שלג (крав/ мильхэмет кадурэй шэлэг)


Снежинки (סְנֶז׳ִינְקִי) – פְּתִיתֵי שֶׁלֶג (птитэй шэлэг)


Тройка (טְרוֹיְקָה) מזחלת רוסית רתומה לשלושה סוסים (мизхэлэт русит рэтума ли-шлоша сусим) - Русские сани, запряженные тройкой лошадей.


Сани –מִזְחֶלֶת (мизхэлэт)


Валенки (וָאלֵנְקִי) – מגפי הלֶבֶד (магфэй hа-лэвэд) - войлочные сапоги


Шуба – מעיל פרווה (мэиль парва)


Волшебный посох – מַטֵּה קֶסֶם (матэ кэсэм)Фейерверк (праздничный салют) – זִקּוּקֵי דִּי נוּר (зикукэй ди-нур) или коротко זיקוקים (зикуким)


Ёлочный шар –כַּדּוּר קִשּׁוּט לְעֵץ אַשּׁוּחַ (кадур кишут лэ-эц ашуах); כַּדּוּר זְכוּכִית לְנוֹבִי גּוֹד (кадур зхухит лэ-нови год); קִשּׁוּט לְעֵץ אַשּׁוּחַ בְּצוּרַת כַּדּוּר מִזְּכוּכִית מְנוּפַחַת (кишут лэ-эц ашуах бэ-цурат кадур ми-зхухит мэнупахат)


Звезда –קִשּׁוּט לְצַמֶּרֶת עֵץ אַשּׁוּחַ בְּצוּרַת כּוֹכָב (кишут лэ-цамэрэт эц ашуах бэ-цурат кохав)


Разноцветная звезда на вершину елки – כּוֹכָב צִבְעוֹנִי לְצַמֶּרֶת עֵץ אַשּׁוּחַ (кохав цивъони лэ-цамэрет эц ашуах)


Колокольчик –קִשּׁוּט פַּעֲמוֹן לְעֵץ אַשּׁוּחַ (кишут паамон лэ-эц ашуах)


Хлопушка –תּוֹתַח קוֹנְפֵטִי (тотах конфэти) Конфэти-пушка


Мишура –קִשׁוּט צַעֲקָנִי (кишут цаакани) - цветистые (кричащие) украшения; חוּטֵי כֶּסֶף נוֹצֵצִים (хутэй кэсэф ноцэцим) - блестящие серебряные нити, блёстки.


Конфетти –קוֹנְפֶטִי (конфэти); פְּתִיתֵי נִיָר סַסגוֹנִיִם (птитэй нэйар сасгониим); פְּתיתוֹנים (птитоним)


Петарды –חֲזִיזִים (хазизим)


Гирлянда –גִּירְלַנְדָּה (гирланда); שורת נורות קטנות וצבעוניות המחוברות ביניהן בתיל (шурат нурот ктанот вэ-цивъонийот hа-мэхубарот бэнэйhэм бэ-таиль) - Ряд маленьких цветных лампочек, соединенных между собой проволокой.


Гирлянда из бахромы – גִּירְלַנְדָּת פְרַנְזִים (гирландат франзим)


Гирлянда с подсветкой из 100 цветных светодиодов с контроллером –גִּירְלַנְדָּה מוּאֶרֶת עִם 100 לֶדִים צִבְעוֹנִיִּים וּבָקָר מַצָּבִים (гирланда муэрэт им мэа лэдим цивъонийим у-вакар мацавим)


Ёлочные украшения/ игрушки – קִשּׁוּטֵי/ צַעֲצוּעֵי עֵץ אַשּׁוּחַ (кишутэй/ цаацуэй эц ашуах)


Бенгальские огни – זִקּוּקֵי נִיצוֹצוֹת (зикукэй ницоцот); מַקֵּל נִיצוֹצוֹת הַמֻּחְזָק בְּיָד (макэль ницоцот hа-мухзак бэ-йад)


Установка и украшение (наряжание) елки – הַתְקָנָה וְקִשּׁוּט שֶׁל עֵץ אַשּׁוּחַ (hаткана вэ-кишут шэль эц ашуах)
Закуска (זָקוּסְקָה) возбуждающая аппетит –מְתַאַבְנִים (мэтаавним)


Шампанское – שַׁמְפַּנְיָה (шампанйа)


Салат "селёдка под шубой" (סֵילְיוֹדְקָה פּוֹד שׁוּבּוֹי) – דג מלוח באדרת פרווה (даг малуах ба-адэрэт парва) или דָּג בִּמְעִיל פַּרְוָה (даг би-мъиль парва)


Холодец (חוֹלוֹדֶץ) – רֶגֶל קְרוּשָׁה (рэгэль круша)


Бутерброды с икрой – כְּרִיכֵי קַוְיָאר (крихэй кавъйар)


Икра (продукт питания) – קַוְיָאר (кавъйар)


Салат Оливье –סָלָט אוֹלִיבִיֵּה (салат оливьйэ)


Тост – הֲרָמַת כּוֹסִית בְּלִוּוּי נְאוּם קָצָר אוֹ בְּרָכָה (hарамат косит бэ-ливуй нэум кацар о браха) - церемония распития напитков, сопровождаемая краткой речью или благословением.


Праздничная /поздравительная речь – נְאוּם חֲגִיגִי / בְּרָכָה (нэум хагиги/ браха)


Обращение к нации/ народу – הַנְאוּם לָאֻמָּה (hа-нэум ла-ума)


С наступающим новым годом! (סְנָסְטוּפָּיוּשְׁצ׳ִים נוֹבִים גוֹדַם) – לִכְבוֹד הַשָּׁנָה הַחֲדָשָׁה הַמִּתְקָרֶבֶת (лихвод hа-шана hа-хадаша hа-миткарэвэт)


С новым годом! (סְנוֹבִים גוֹדַם) - שָׁנָה חֲדָשָׁה טוֹבָה (шана хадаша това)


Голубой огонёк (גוֹלוּבּוֹי אוֹגוֹנְיוֹק) – תוכנית בידור מוזיקלית פופולרית (Популярное музыкально-развлекательное шоу)


Загадать желание – לְבַקֵּשׁ מִשְׁאָלָה (лэвакэш мишъала)


Встреча Нового Года – קַבָּלַת פָּנִים לַשָּׁנָה הַחֲדָשָׁה (кабалат паним ла-шана hа-хадаша); קַבָּלַת הַשָּׁנָה הַחֲדָשָׁה (кабалат hа-шана hа-хадаша)


Волшебная атмосфера праздника – אֲוִוירַת הַחַג הַקְּסוּמָה (авират hа-хаг hа-ксума)
Новый Год Самэах! – !נוֹבִיי גּוֹד שָׂמֵחַ

Всем успешного нового года!

שנה אזרחית מוצלחת לכולם!

(шана эзрахит муцлахат лэ-кулам)


725 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page