פַּתָח , קָמָץ , שְווָא

Текст 5

בָּצָל בַּגָן  Лук в саду

14.jpg

Словарь:

папа ‎–‎ אַבָּא (а́ба)
дедушка ‎–‎ סַבָּא (са́ба)
сад – גָן
лук ‎–‎ בָּצָל (баца́ль)
маленький ‎–‎ קָטָן (ката́н)

белый ‎–‎ לָבָן (лава́н)
Гад (муж.имя) גָד

(он) высадил (саженцы, рассаду) – שָתַל (шата́ль)
(он) вырос – גָדַל (гада́ль)
(он) вырвал с корнем – עָקַר (ака́р)
(он) обрадовался ‎–‎ שָׂמַח (сама́х)
(он) съел – אָכַל (аха́ль)
 

אבא שתל בצל בַּגן.

בצל קטן, בצל לבן.

הַבצל גדל.

בא גד, עקר אֶת הַבצל.

נָתַן גד את הבצל לְסבא.

שמח סבא וְאכל את הבצל.

Прочтите этот же текст, написанный прописным шрифтом.
 

бацаль пропис.jpg

Задание к тексту:
 

1. Дополните предложения недостающими словами:

 

אַבָּא ___ אֶת הַבָּצָל בַּ__.
גָד נָתַן אֶת הבצל לְ__.
סַבָּא __  וְאָכַל את ה__.

 2. Порядок слов в предложениях перепутан. Расставьте слова в нужном порядке.

1. שָתַל בָּצָל אַבָּא בַּגָן.

2. הַבָּצָל עָקַר גָד אֶת בָּא.

3. נָתַן אֶת לְסַבָּא הַבָּצָל גָד.