top of page

לְבַקֵר 
1. посещать, навещать
2. критиковать; проверять (качество)

Корень [ב - ק – ר] ; значения  корня:
1. посещение; критика; утро

2. крупный рогатый скот
 

Основные формы спряжения (биньян פִּיעֵל):
наст.вр:    מְבַקֵר
прош.вр:   בִּיקֵר
буд.вр:      יְבַקֵר
пов.накл:  !בַּקֵר

В зависимости от глагольного управления, то есть от того ‎предлога, который следует после глагола, перевод (значение) глагола לְבַקֵר(лэвакэ́р)‎ меняется.‎

I. Глагол לְבַקֵר со значением
 «посещать, навещать; побывать; быть в гостях».

Посетитель  – מְבַקֵר (мэвакэ́р)
Посещение, визит –
בִּיקוּר (бику́р)

С предлогом אֶת глагол לְבַקֵר имеет значение «посетить/навестить кого-то», ненадолго, с коротким визитом.

«Она навестила свою подругу.»
.
הִיא בִּיקרָה אֶת הַחֲבֵרה שֶלָה
(hи бикра́ эт hа-хавэра́ шэла́.)

С предлогом אֵצֶל глагол לְבַקֵר имеет значение находиться у кого-то с визитом продолжительное время, посетить/ погостить, пожить какое-то время.

«Неделю назад мы навестили родственников в Хайфе.»
.
לפני שבוע בִּיקַרנוּ אצל קרוֹבֵי מִשפָּחָה בְּחַיפָה
(лифнэ́й шаву́а бика́рну э́цэль кровэ́й мишпаха́ бэ-ха́йфа.)
 

Предлог אֵצֶל употребляется также и в случае посещения врача (или больного).

«Я посетил семейного врача, чтобы взять рецепт».
. בִּיקַרתִי אצל רופא המשפּחה כדי לקבּל מִרשָם
(бика́рти э́цэль рофэ́ hа-мишпаха́ кэдэ́й лэкабэ́ль мирша́м.)

 

«Врач навестил больного.»
. הרוֹפֵא בִּיקֵר אצל חוֹלֶה
(hа-рофэ бикэ́р э́цэль холэ́.)

С предлогом -בְּ глагол לְבַקֵר имеет значение
«посетить что-то, какое-либо место» 

«Когда можно посетить больницу?
»
 ?מתי אפשר לבקר בְּבית החולים
(мата́й эфша́р лэвакэ́р бэ-вэт hа-холи́м?)

II. У глагола לבקר с глагольным управлением אֶת есть ещё другие значения – «критиковать; проверять (качество)».

Ревизор,  контролер; критик   – מְבַקֵר (мэвакэ́р)
Проверка, ревизия; критика –
בִּיקוֹרֶת (бико́рэт)

«Он критиковал новый фильм.»
.
הוא בִּיקֵר אֶת הַסֶרֶט הֶחָדָש
(hу биќэр эт hа-сэ́рэт hэ-хада́ш.)

Еще несколько примеров употребления: 
 

Давид был (посетил) у меня вчера.
דוד ביקר אצלי אתמול
давид бикэ́р эцли́ этмо́ль.

Когда ты побываешь (м.р.) у нас?
 .מתי תְבַקֵר אצלנו
мата́й тэвакэ́р эцлэ́ну?

Я побываю во всех важных местах.
.אני אֲבַקֵר בכל המקומות החשוּבים
ани авакэ́р бэхо́ль hа-мэкомо́т hа-хашуви́м.

Приходите к нам в гости.
.תָבוֹאוּ לבקר אצלנו
таво́у лэвакэ́р эцлэ́ну.

Пойдем к нему в гости в следующую субботу.
.נֵלֵךְ לבקר אצלו בשבת הבאה
нэлэ́х лэвакэ́р эцло́ бэ-шаба́т hа-баа́.

Я давно не был (не посещал) у своих родителей.
.מזמן לא בִּיקַרתִי אצל הוֹרַיי
мизма́н ло бика́рти э́цэль hора́й.

Моя сестра была (посетила) на выставке неделю назад.
.אחותי בִּיקרָה בְּתַעֲרוּכָה לפני שבוע
ахоти́ бикра́ бэ-тааруха́ лифнэ́й шаву́а.

Вчера я навестил(-а) свою бабушку в доме престарелых.
.אתמול בִּיקַרתִי אֶת סבתא שלי בְּבית אבות
этмо́ль бика́рти эт са́вта шэли́ бэ-вэт аво́т.
 

Когда ты сможешь (м.р.) проведать их (м.р.)?
?מתי תוּכַל לבקר אֶצלָם
мата́й туха́ль лэвакэ́р эцла́м?
 

Мой начальник критикует (меня) за все, что я делаю,
и никогда не говорит мне доброго слова.


 

hа-бос шэли́ мэвакэ́р коль ма шэ-ани́ осэ́,
вэ-аф па́ам ло омэ́р ли мила́ това́

 

הבּוס שלי מְבַקֵר כל מה שאני עושׂה,
ואף פעם לא אומר לי מילה טובה.

На летних каникулах я посетил почти все музеи Израиля.

 

ба-хо́фэш hа-гадо́ль бика́рти кимъа́т бэхо́ль hа-музэоним баа́рэц.


 летние каникулы - חוֹפֶש הַגָדוֹל

 

בָּחוֹפֶש הַגָדוֹל ביקרתי כמעט בכל המוזיאונים בארץ.

Я часто навещаю (ж.р.) семью моего друга.

 

ани мэвакэ́рэт лэити́м крово́т э́цэль мишпахто́ шэль hэ-хавэ́р шэли́..


 часто - לְעִיתִים קרוֹבוֹת

 

אני מְבַקֶרֶת לְעִיתִים קרוֹבוֹת אצל משפחתו של החבר שלי.

На прошлой неделе мы навестили наших родственников в Тель-Авиве.

 

ба-шаву́а шэ-ава́р бика́рну э́цэль кровэ́й мишпаха́ шэла́ну бэ-тэль-авив.

בשבוע שעבר בִּיקַרנוּ אצל קרובי משפחה שלנו בתל־אביב.

Во время летних каникул воспитательница навестила детей у них дома.
 

 бизма́н hа-хо́фэш hа-гадо́ль hа-ганэ́нэт бикра́ эт hа-йэлади́м бэ-ватэйhэ́м.
 

 בִּזמן החופש הגדול הַגַנֶנֶת ביקרה את הילדים בְּבתיהם.

Социальная работница посетит вас дома,
чтобы проверить состояние вашей бабушки.

 hа-овэ́дэт hа-соцйа́лит тэвакэ́р эцлэхэ́м баба́йит
 кэдэ́й ливдо́к мацава́ шэль са́вта шэлахэ́м.

העוֹבֶדֶת הסוֹציָאלִית תְבַקֵר אֶצלְכֶם בבית
כדי לבדוק מַצָבָהּ של סבתא שלכם.

Комиссия проверила качество продукции на фабричном конвейере.

 ваада́ бикра́ эт эйху́т hа-муцари́м бэ-фас hа-йийцу́р шэль hа-мифъа́ль.
изделие, продукт – מוּצָר
производственная линия, конвейер – פַּס יִיצוּר

וַעֲדָה ביקרה את אֵיכוּת המוצרים בְּפַס הַיִיצוּר של המפעל.

Прекрати критиковать мою одежду каждый раз,
когда мы выходим из дома!

 

 тафси́к лэвакэ́р эт hа-лэву́ш шэли́
бэхо́ль па́ам шэ-а́ну йоцъи́м мэ-hа-ба́йит!

 תפסיק לבקר את הלבוּש שלי
בכל פעם שאנו יוצאים מהבית!

bottom of page