top of page

15 Ава
ט״ו באב
 

белые одежды.png
-
00:00 / 00:00

 

במסורת היהודית מסופר שבנות ירושלים היו יוצאות בט״ו באב לשדות ולכרמים, כשהן

לבושות בגדים לבנים, ויוצאות במחול. הבחורים היו יוצאים אחריהן, וכך היו נרקמים

קשרי אהבה. למעשה, בט״ו באב התרחשו כמה אירועים חשובים במסורת היהודית ,

שהמכנה המשותף לכולם הוא מחילה, התחברות וחיזוק קשרים. לפי המסורת, זהו יום

של אהבה בין אלוהים לעם ישראל ובין בני אדם.

כיום, בישראל חוגגים את ט״ו באב כיום של אהבה: זוגות אוהבים נותנים מתנות זה לזה ,

מחזרים שולחים פרחים ושוקולד, והמסעדות הרומנטיות מלאות עד הלילה. מסורת

מפורסמת של החג היא ליל אהבה בצמח, פסטיבל מוזיקה לילי שהיה נערך כל שנה בט״ו באב בחוף צמח שבכנרת.

 

עבור יהודים דתיים, ט״ו באב הוא יותר מחג של אהבה רומנטית; הוא יום של שמחה ושל לימוד תורה. החל בט״ו באב, ועד לסוף החורף, מקדישים זמן נוסף ללימוד התורה בשעות הלילה, כי הימים מתחילים להתקצר והלילות מתחילים להתארך. ט״ו באב מסמל גם את ההתחלה של תקופת חשבון הנפש לקראת תחילת השנה הבאה.

לוח השנה העברי תואם את מחזור הירח, כך שבאמצע כל חודש - כלומר, בט״ו בחודש -

הירח מלא. כך, בחג האהבה היהודי, הירח מלא ומאיר במיוחד.

לפי המסורת היהודית, בט״ו באב היו יוצאות בנות ישראל לרקוד בבגדים שאולים.

אתם יודעים למה?

הבגדים היו שאולים כדי שלא יוכלו להבחין מי עשירה ומי ענייה, ולא לבייש אף אחת.

адаптированный текст

במסורת היהודית מסופר שבנות ירושלים היו יוצאות בט״ו באב לשדות ולכרמים, כשהן

לבושות בגדים לבנים, ויוצאות במחול.

ба-масо́рэт hа-йэhуди́т мэсупа́р шэ-бно́т йэрушала́им hайу́ йоцъо́т бэ-ту бэ-ав ла-садо́т вэ-ла-крами́м, кшэ-hэн лэвушо́т бгади́м лэвани́м, вэ-йоцо́т бэ-махо́ль.
 

В еврейской традиции рассказывается, что дочери Иерусалима выходили в Ту бэ-Ав в поля и виноградники, одетые в белые одежды, и пускались в пляс.
 

виноградник – כֶּרֶם (кэ́рэм)
одетый – לָבוּש (лаву́ш)
пляска, танец – מָחוֹל (махо́ль)
пускаться в пляс ‎–‎ לָצֵאת בְּמָחוֹל (лацэ́т бэ-махо́ль)
связь, отношение – קֶשֶר (кэ́шэр); קשָרִים  - в сопряж. – קִשרֵי (кишрэ́й-)
возник, сложился – לְהֵירָקֵם (лэhэракэ́м)
событие, происшествие, случай – אֵירוּעַ (эйру́а)
случаться, происходить – לְהִתְרַחֵשׁ (лэhитрахэ́ш)
на самом деле, в действительности, фактически, по сути – לְמַעֲשֶׂה (лэмаасэ́)
общий знаменатель ‎–‎ מְכַנֶה מְשוּתָף (мэханэ́ мэшута́ф)
прощение; отпущение грехов – מְחִילָה (мэхила́)
связь, соединение  – הִתחַבּרוּת (hитхабру́т)
укрепление, усиление – חִיזוּק (хизу́к)

הבחורים היו יוצאים אחריהן, וכך היו נרקמים קשרי אהבה.
 

hа-бахури́м hайу́ йоцъи́м ахарэhэ́н, вэ-ках hайу́ нирками́м кишрэ́й аhава́.
 

Парни выходили за ними, и так рождались (досл. «возникали») любовные отношения.
 

למעשה, בט״ו באב התרחשו כמה אירועים חשובים במסורת היהודית, שהמכנה המשותף לכולם הוא מחילה, התחברות וחיזוק קשרים.

 

לפי המסורת, זהו יום של אהבה בין אלוהים לעם ישראל ובין בני אדם.

лэмаасэ́, бэ-ту-бэ-ав hитрахашу́ кама эйруи́м хашуви́м ба-масо́рэт hа-йэhуди́т, шэ-hа-мэханэ́ hа-мэшута́ф лэхула́м hу мэхила́, hитхабру́т вэ-хизу́к кшари́м.
В действительности, 15-го Ава произошло несколько важных событий в иудейской традиции, общим знаменателем которых является прощение, соединение и укрепление связей.
 

лэфи́ hа-масо́рэт, зэ́hу йом шэль аhава́ бэн элоhи́м ла-ам йисраэ́ль у-вэн бнэй ада́м.
Согласно традиции, это день любви между Богом и народом Израиля, и (также) между людьми.

כיום, בישראל חוגגים את ט״ו באב כיום של אהבה: זוגות אוהבים נותנים מתנות זה לזה ,

מחזרים שולחים פרחים ושוקולד, והמסעדות הרומנטיות מלאות עד הלילה.

 

מסורת מפורסמת של החג היא ליל אהבה בצמח, פסטיבל מוזיקה לילי שהיה נערך כל שנה בט״ו באב בחוף צמח שבכנרת.

кайо́м бэ-йисраэ́ль хогэги́м эт ту бэ-ав кэ-йом шэль аhава́: зуго́т оhави́м нотни́м матано́т зэ лэ-зэ, мэхазри́м шолхи́м прахим вэ-шо́колад, вэ-hа-мисъадо́т hа-романтийо́т мэлэо́т ад hа-ла́йла.
В настоящее время в Израиле празднуют Ту-бэ-Ав как День любви: любящие пары дарят друг другу подарки, ухажеры посылают цветы и шоколад, а рестораны с романтичной атмосферой заполнены до ночи.
 

масо́рэт мэфурсэ́мэт шэль hа-хаг hи лэль аhава́ бэ-цэ́мах фэстиваль му́зика лэйли́ шэ-hайа́ неэра́х коль шана́ бэ-ту бэ-ав бэ-хоф цэ́мах шэ-ба-кинэ́рэт.
Известной традицией праздника является «Ночь любви в Цэмахе», ночной музыкальный фестиваль, который проводится каждый год в Ту бэ-Ав на пляже Цэмах озера Кинерет (южное побережье).

теперь, в настоящее время – כַּיוֹם (кайо́м)
пара (людей, предметов) – זוּג (зуг)
кавалер (ухаживающий за дамой) – מְחַזֵר (мэхазэ́р)

  עבור יהודים דתיים, ט״ו באב הוא יותר מחג של אהבה רומנטית; הוא יום של שמחה ושל לימוד תורה.

 

החל בט״ו באב, ועד לסוף החורף, מקדישים זמן נוסף ללימוד התורה בשעות הלילה, כי הימים מתחילים להתקצר והלילות מתחילים להתארך.

 

ט״ו באב מסמל גם את ההתחלה של תקופת חשבון הנפש לקראת תחילת השנה הבאה.

аву́р йэhуди́м датии́м, ту бэ-ав hу йотэ́р мэ-хаг шэль аhава́ романти́т; hу йом шэль симха́ вэ-шэль лиму́д тора́.
Для религиозных евреев Ту бэ-Ав больше, чем романтический праздник любви; это день радости и изучения Торы.
 

hахэ́ль бэ-ту бэ-ав, вэад лэ-соф hа-хо́рэф, макдиши́м зман носа́ф лэ-лимуд hа-тора бэ-шао́т hа-ла́йла, ки hа-йами́м матхили́м лэhиткацэр вэ-ha-лэйло́т матхили́м лэhитъарэ́х.
От Ту бэ-Ав и до конца зимы (религиозные евреи) уделяют больше времени изучению Торы в ночное время, так как дни начинают сокращаться, а ночи начинают удлиняться.

ту бэ-ав мэсамэ́ль гам эт ha-haтхала́ шэль ткуфа́т хэшбо́н hа-нэ́фэш ликра́т тхила́т hа-шана́ hа-баа́.
Ту бэ-Ав символизирует также начало периода самоанализа незадолго до наступления следующего (еврейского) года.


 

начинать – לְהַתחִיל (лэhатхи́ль)
начиная с … -   הָחֵל מִ- / בְּ (hахэ́ль ми- / бэ-)
начало – הַתחָלָה (hатхала́)
начало; раньше, прежде, сначала  – תחילה (тхила́)
посвящать – לְהַקדִיש (лэhакди́ш)
добавочный, дополнительный, прибавочный – נוֹסָף (носа́ф)
самоанализ - חֶשבּוֹן נֶפֶש (хэшбо́н нэ́фэш)
под, незадолго до – לִקרַאת (ликра́т)

 

לוח השנה העברי תואם את מחזור הירח, כך שבאמצע כל חודש - כלומר, בט״ו בחודש -

הירח מלא.

 

כך, בחג האהבה היהודי, הירח מלא ומאיר במיוחד.

лу́ах hа-шана́ hа-иври тоэ́м эт махзо́р hа-йарэ́ах, ках шэ-ба-эмца коль хо́дэш – кломар, бэ-тэт-вав ба-хо́дэш – hа-йарэ́ах малэ́.
Еврейский календарь соответствует лунному циклу, так, чтобы в середине каждого месяца, а именно, 15-го числа месяца (было) полнолуние.

 

ках, бэ-хаг hа-аhава́ hа-йэhуди́, hа-йарэ́ах малэ́ у-мэи́р бимйуха́д.
Таким образом, в еврейский праздник Любви луна полная и особенно яркая.

светит; освещающий – מֵאִיר (мэир)

לפי המסורת היהודית, בט״ו באב היו יוצאות בנות ישראל לרקוד בבגדים שאולים.

אתם יודעים למה?

הבגדים היו שאולים כדי שלא יוכלו להבחין מי עשירה ומי ענייה, ולא לבייש אף אחת.

лэфи́ hа-масо́рэт hа-йэhуди́т, бэ-ту бэ-ав hайу́ йоцъо́т бнот йисраэ́ль лирко́д би-бгади́м шэули́м. атэ́м йодъи́м ла́ма?
Согласно еврейской традиции, в Ту бэ-Ав выходили дочери Израиля танцевать в одолженных одеждах. Вы знаете почему?
 

hа-бгади́м hайу́ шэули́м кэдэ́й шэ-ло йухлу́ лэhавхи́н ми ашира́ у-ми анийа́, вэ-ло лэвайэ́ш аф аха́т.
Одежды были заимствованы, чтобы не имели возможность различить, кто богат, а кто беден, и (таким образом) никого не опозорить.

bottom of page