top of page

ליבי במזרח
Сердце мое на Востоке

00:00 / 02:32

1. ״לִבִּי בְמִזרָח וְאָנֹכִי בְּסוֹף מַעֲרָב״ כך כתב ר׳ יהודה הלוי, משורר יהודי שנולד בטוּדֶלָה בספרד בערך בשנת 1075. כאשר היה צעיר הוא נדד בין מרכזי החוכמה של היַהֲדוּת. בשנת 1140 הוא יצא לארץ ישראל כדי לקיים את מצוות העלייה לרגל. לא יודעים אם הוא הגיע לארץ ישראל או נפטר במצרים בדרכו לארץ ישראל.

 

יהודה הלוי כתב ספר שנקרא ״הכוזרי״ , ובו הוא מספר למלך כוזר על היהדות.

2. משוררים וסופרים בימי הביניים, כמו יהודה הלוי, כתבו הרבה שירים וסיפורים בלי מחשבים, בלי עטים, בלי מדפסת וגם בלי דפים רגילים. הם חיו בעולם שבו לא היה טלפון או פקס או איש יחסי ציבור. הם היו קוראים את השירים שלהם במקומות מיוחדים כמו בגנים או בחצרות הבתים, ואנשים רבים היו באים לשמוע אותם.
ומה עם הפרנסה?

3. לכל משורר היה נדיב (פטרון) שהיה בדרך כלל איש עשיר מאוד או פוליטיקאי יהודי ידוע. המשורר היה כותב לו את השירים, והנדיב היה תומך בו. לפעמים, כאשר הנדיב לא שלח כסף למשורר, היה המשורר מוחק את שם הנדיב מהשיר שכתב ושולח אותו לנדיב אחר כדי לקבל כסף.

4. יהודה הלוי, לא כמו חבריו המשוררים, היה רופא עשיר ולא היה צריך נדיב. למרות זאת הוא שלח את שיריו למספר נדיבים.

5. יהודה הלוי כתב שירים רבים על אהבתו לציון. את השירים האלה קוראים גם היום, אבל דוברי העברית המודרנית צריכים פרשנות כדי להבין אותם.

1. «либи́ вэ-мизра́х вэ-анохи́ бэ-соф маара́в» ках ката́в ра́би Йэhуда́  hа-Леви́, мэшорэ́р йэhуди́ шэ-нола́д бэ-тудэ́ла би-сфара́д  бээ́рэх би-шнат э́лэф шивъи́м вэ-хамэ́ш.
 «Сердце моё на Востоке, а сам я на крайнем Западе», так написал раби Йэhуда  hа-Леви, еврейский поэт, который родился в г. Тудела в Испании приблизительно в 1075 году.
каашэ́р hайа́ цаи́р hу нада́д бэн мэрказэ́й hа-хохма́ шэль hа-йаhаду́т.
Когда он был молодым, он странствовал среди центров мудрости иудаизма.
би-шнат э́лэф мэа́ вэ-арбаи́м hу йаца́ лэ-э́рэц йисраэ́ль кэдэ́й лэкайэ́м эт мицва́т hа- алийа́ лэрэ́гэль.
В 1140 году он отправился в Страну Израиля, чтобы исполнить заповедь паломничества.
ло йодъи́м им hу hиги́а лэ-э́рэц йисраэ́ль о нифта́р бэ-мицра́им бэ-дарко́ лэ-э́рэц йисраэ́ль.
Неизвестно, прибыл ли он в Страну Израиля или скончался в Египте по пути в Страну Израиля.


Йэhуда  hа-Леви ката́в сэ́фэр шэ-никра́ «hа-кузари́», у-во hу мэсапэ́р лэ-мэ́лэх куза́р аль hа-йаhаду́т.
 Йэhуда  hа-Леви ‎‏ написал книгу, которая называется «Книга хазара», в которой ‏он рассказывает хазарскому царю об иудаизме.‏


2. мэшорэри́м вэ-софри́м бэ-йэмэ́й hа-бэна́йим, кмо Йэhуда  hа-Леви, катву́ hарбэ́ шири́м вэ-сипури́м бли махшэви́м, бли эти́м, бли мадпэ́сэт вэ-гам бли дапи́м рагили́м.
Поэты и писатели средневековья, как Йэhуда  hа-Леви, написали много стихов и рассказов без компьютеров, без ручек, без принтеров и также без обычной бумаги.
hэм хайу бэ-ола́м шэ-бо ло hайа́ тэ́лэфон о факс о иш йахасэ́й цибу́р.
Они жили в мире, в котором не было телефона или факса, или пиарщика (PR-менеджер).
hэм hайу́ коръи́м эт hа-шири́м шэлаhэ́м би-мкомо́т мэйухади́м кмо ба-гани́м о бэ-хацро́т hа-бати́м, ва-анаши́м раби́м hайу́ баи́м лишмо́а ота́м. у-ма им hа-парнаса́?
Они читали свои стихи в особых местах, (таких) как сады и дворы домов, и многие люди приходили их слушать. А как насчет заработка?

3. лэхо́ль мэшорэ́р  hайа́ нади́в (патро́н) шэ-hайа́ бэдэ́рэх клаль иш аши́р мэо́д о политика́й йэhуди́ йаду́а.
У каждого поэта был покровитель, который был, как правило, очень богатым человеком или известным еврейским политиком.
hа-мэшорэ́р hайа́ котэ́в ло эт hа-шири́м, вэ-hа-нади́в hайа́ томэ́х бо.
Поэт писал ему стихи, а покровитель поддерживал его.
лифъами́м, каашэ́р hа-нади́в ло шала́х кэ́сэф ла-мэшорэ́р, hайа́ hа-мэшорэ́р мохэ́к эт шэм hа-нади́в мэ-hа-шир шэ-ката́в вэ-шолэ́ах ото́ лэ-нади́в ахэ́р кэдэ́й лэкабэ́ль кэ́сэф.
Иногда, когда покровитель не присылал деньги поэту, поэт стирал имя покровителя из стиха, который написал, и отправлял его другому благодетелю (меценату), чтобы получить деньги.

4. Йэhуда  hа-Леви, ло кмо хавэра́в hа-мэшорэри́м, hайа́ рофэ́ аши́р вэ-ло hайа́ цари́х нади́в.
Йэhуда  hа-Леви, в отличие от его друзей поэтов, был богатым врачом и не нуждался в благодетеле.
ламро́т зот hу шала́х эт шира́в ла-миспа́р надиви́м.
Несмотря на это он отсылал свои стихи нескольким покровителям.

5.  Йэhуда  hа-Леви ‎катав шири́м раби́м  аль аhавато́ лэ-цийо́н.‎

Йэhуда  hа-Леви ‎написал много стихов о своей любви к Сиону.

эт hа-шири́м hа-элэ́ коръи́м гам hа-йом, аваль доврэ́й hа-иври́т hа-модэ́рнит црихи́м паршану́т кэдэ́й лэhави́н ота́м.
Эти стихи читают и сегодня, однако, говорящим на современном иврите необходимо разъяснение/ толкование, чтобы понять их.

приблизительно, примерно, около  ‎–‎ בְּעֵרֶך (бээ́рэх)
иудаизм – יַהֲדוּת (йаhаду́т)
скитаться, кочевать, странствовать – לִנדוֹד (линдо́д)
паломничество ‎–‎ עֲלִיָה לְרֶגֶל (алийа́ лэрэ́гэль)
скончаться – לְהִיפָּטֵר (лэhипатэ́р)
Египет – מִצרַיִם (мицра́им)
средневековье ‎–‎ יְמֵי הַבֵּינַיִים (йэмэ́й hа-бэна́йим)
хазар, хазарский – כּוּזָרִי (кузари́)
пи-ар, связь с массами ‎–‎ יַחֲסֵי צִיבּוּר (йахасэ́й цибу́р)
заработок; пропитание – פַּרנָסָה (парнаса́)
покровитель, патрон, шеф – פַּטרוֹן (патро́н)
несмотря на, вопреки – לַמרוֹת (ламро́т)
несмотря на это ‎–‎ לַמרוֹת זֹאת (ламро́т зот)
владеющий каким-либо языком, говорящий – דוֹבֵר (довэ́р)
разъяснение, комментирование, толкование – פַּרשָנוּת (паршану́т)

bottom of page