פַּתָח , קָמָץ , שְווָא

Текст 2
לְחַנָה חַם
Хане жарко

хана.jpg

Словарь:
Хана (жен. имя) חַנָה
Ханан (муж.имя) חָנָן

жарко – חַם
гамак – עַרְסָל (арса́ль)
(он) пришел – בָּא (ба)
(он) спросил – שָאַל (шаа́ль)
(он) сказал – אָמַר (ама́р)
Почему? – לָמָה (ла́ма)

тогда – אָז (аз); в данном контексте в знач. «поэтому, следовательно»

в (предлог (где?))  בְּ (бэ-) пишется слитно с последующим словом; перед гортанными меняет огласовку на «а»  בָּ (ба-).

חַנָה נָחָה בָּעַרְסָל.

חָנָן בָּא.

חנן שָאַל:

לָמָה חנה נחה בָּערסל?

אַבָּא אָמַר:

לְחנה חַם, אָז חנה נחה בָּערסל.

Прочтите этот же текст, написанный без огласовок и прописью.
 

текст 2 пропись.jpg

Задание к тексту:

1. Дополните:
 

         ? חנן ___ : למה חנה ___ בערסל 
  . _____ אבא ___ : לחנה חם, אז חנה 

 

 2. Прочтите предложения и определите для каждого, верно оно или не верно (נָכוֹן/ לא נכון):

1.  לחנה קַר.
2. חנה נחה על הַסַפָּה.
3. חנה נחה בַּיָם.
4. חנה נחה בערסל.
5. חנן שאל למה חנה בערסל?

 

 холодно – קַר (кар);
диван – 
סַפָּה  (сапа́);
в море –  
בַּיָם (ба-йам)