top of page
П1.jpg

 משלוחי מנות מתוקים
Посылание сладких подарков 

-
00:00 / 00:00

 באחד המנהגים היפים של פורים הוא המנהג של משלוח מנות. המראה של ילדים מחופשים ושל מבוגרים ההולכים ברחובות, כשבידיהם משלוח מנות צבעוני - הוא המראה שמסמל יותר מכול את חג הפורים.

מביאים משלוח מנות לבני המשפחה, לחברים, לשכנים, לאנשים שאנחנו נמצאים בקשר כלשהו איתם.

 

אפשר לקנות משלוחי מנות מוכנים בסופרמרקטים ובחנויות הממתקים והיין.

בהם ‎–‎ כל טוב הארץ: יינות, מאפים, ממתקים. שוקולד כמים...
אך אין כמו להכין את משלוח המנות בעצמכם: לבחור, לעצב, לעטוף, לכתוב ברכה יפה.

 בבתי הספר ובגני הילדים בארץ מקיימים את המנהג היפה הזה. כל ילד מכין משלוח מנות, ובגן או בכיתה ״מחליפים״ משלוחי מנות בין הילדים.

כדי למנוע מצב שבו ילד אחד יקבל משלוח מנות עשיר ו״מושקע״ וילד אחר יקבל משלוח מנות קטן - המורות והגננות מודיעות בפתק לילדים ולהורים מה צריך לכלול כל משלוח מנות: אוזן המן, חטיף מתוק, חטיף מלוח, סוכרייה, ו...הפתעה קטנה.

כך מנסים לשמור על שִוויוֹן, ובצדק.

יש כאן גם כוונה לשמור על צניעות: כדי להביע אהבה וחברות - לא מוכרחים לקנות את כל הסופרמרקט.

ויש כאן גם חִינוּך לבריאות: מתוקים - במידה!

יש בתי ספר שקונים משלוחי מנות שהתמורה שלהם היא תרומה לנזקקים. כאן יש חינוך לנתינה ולדאגה לזולת.  

וכבר אמרנו בפתח הדברים - משלוח מנות הוא אחד המנהגים היפים של פורים.

חג שמח!

адаптированный текст

אחד המנהגים היפים של פורים הוא המנהג של משלוח מנות.

ахад ha-минhaгим ha-йафим шэль пурим hу ha-минhaг шэль мишло́ах манот.

Один из прекрасных обычаев Пурима – обычай «Мишло́ах мано́т» (досл. «посылание яств»)‎‏.

отправка, поставка – מִשלוֹחַ (мишло́ах)
блюдо (первое, второе и тд); подарок – מָנָה (мана)
обычай в праздник Пурим дарить близким еду, напитки ‎–‎ מִשלוֹחַ מָנוֹת (мишло́ах манот);
обычай – מִנהָג (минhaг)

 

המראה של ילדים מחופשים ושל מבוגרים ההולכים ברחובות, כשבידיהם משלוח מנות צבעוני - הוא המראה שמסמל יותר מכול את חג הפורים.

ha-маръэ шэль йэладим мэхупасим вэ-шэль мэвугарим ha-hолхим ба-рэховот, кшэ-бидэhэм мишло́ах манот цивъони - hу ha-маръэ шэ-мэсамэль йотэр миколь эт хаг ha-пурим.

Вид переодетых (в маскарадные костюмы) детей и взрослых‎, ‎идущих по улицам‎, ‎когда в их руках разноцветный ‏‎‎«‎‎мишлоах манот‎‎»‎ –‎‏ это то зрелище‎, ‎которое наиболее всего символизирует праздник Пурим‎. ‎
 

вид; облик, образ; зрелище – מַראֶה (маръэ)
замаскированный (под кого-то), переодетый (- מְחוּפָּשׂ (ל (мэхупас)
 взрослый – מְבוּגָר (мэвугар)_
в их (м) руках – בִּידֵיהֶם (бидэhэм)
цветной, разноцветный – צִבעוֹנִי (цивъони)
символизировать – לְסַמֵל (лэсамэль)

מביאים משלוח מנות לבני המשפחה, לחברים, לשכנים, לאנשים שאנחנו נמצאים בקשר כלשהו איתם.

мэвиим мишлоах манот ливнэй ha-мишпаха, ла-хавэрим, ли-шхэним, ла-анашим шэ-анахну нимцаим бэ-кэ́шэр ко́льшэhу итам.
Приносят подарки членам семьи, друзьям, соседям, людям, с которыми мы находимся в каких-либо отношениях.

приносить – לְהָבִיא (лэhави)
член семьи, родственник ‎–‎ בֶּן מִשפָּחָה (бэн мишпаха)
связь, отношение – קֶשֶר (кэ́шэр)

 אפשר לקנות משלוחי מנות מוכנים בסופרמרקטים ובחנויות הממתקים והיין

בהם ‎–‎ כל טוב הארץ: יינות, מאפים, ממתקים. שוקולד כמים...

эфшар ликнот мишлохэй манот муханим ба-супэрмаркэтим у-ва-хануйот ha-мамтаким вэ-ha-йа́ин.

Можно купить готовые подарочные наборы в супермаркетах и в магазинах сладостей, и винных магазинах.

баhэм - коль тув ha-а́рэц: йэнот, маафим, мамтаким. шоколад кама́им...

В них – всё изобилие страны: вина, выпечка, сладости. Шоколада – как воды… (в смысле «много»).


магазин – חֲנוּת (ханут)
сласти, конфета – מַמתָק (мамтак)
вино – יַיִן (йа́ин)
пекарня – מַאֲפִייָה (маафийа)

אך אין כמו להכין את משלוח המנות בעצמכם: לבחור, לעצב, לעטוף, לכתוב ברכה יפה.

 

בבתי הספר ובגני הילדים בארץ מקיימים את המנהג היפה הזה.

כל ילד מכין משלוח מנות, ובגן או בכיתה ״מחליפים״ משלוחי מנות בין הילדים.

ах эйн кэмо лэhaхин эт мишлоах ha-манот бэ-ацмэхэм: ливхор, лэацэв, лаатоф, лихтов браха йафа.
Однако, ничто не сравнится с вашим собственным приготовлением подарков: выбрать, оформить, завернуть, написать красивое пожелание.

 

бэ-ватэй ha-cэ́фэр у-вэганэй ha-йэладим ба-а́рэц мэкаймим эт ha-минhaг ha-йафэ ha-зэ.

В школах и детских садах Израиля соблюдают этот прекрасный обычай.

 

коль йэ́лэд мэхин мишло́ах манот, у-ва-ган о ба-кита "махлифим" мишлохэй манот бэн ha-йэладим.

Каждый ребенок готовит подарочный набор, и в саду или классе «меняются» подарочными наборами между детьми.

вы (м) сами – בְּעַצמכֶם (бэацмхэм)
1. благословение 2. приветствие 3. пожелание, поздравление – בּרָכָה (браха)
выполнять, исполнять; сохранять; соблюдать – לְקַייֵם (лэкайэм)
менять, заменять – לְהַחלִיף (лэhахлиф)

 

כדי למנוע מצב שבו ילד אחד יקבל משלוח מנות עשיר ו״מושקע״ וילד אחר יקבל משלוח מנות קטן - המורות והגננות מודיעות בפתק לילדים ולהורים מה צריך לכלול כל משלוח מנות: אוזן המן, חטיף מתוק, חטיף מלוח, סוכרייה, ו...הפתעה קטנה.

кэдэй лимно́а мацав шэ-бо йэ́лэд эхад йэкабэль мишло́ах манот ашир у-"мушка"  
Чтобы не допустить ситуацию (дос. «положение»), когда один ребенок получит богатый и забитый доверху подарочный набор,

вэ-йэ́лэд ахэр йэкабэль мишло́ах манот катан -

а другой ребенок получит маленький подарочный набор –

ha-морот вэ-ha-гананот модиот бэ-фэ́тэк ла-йэладим вэ-ла-hорим ма царих лихлоль коль мишло́ах манот: о́зэн haман, хатиф маток, хатиф малу́ах, сукарийа, вэ...haфтаа ктана.
учителя и воспитательницы извещают в записке детей и родителей, что (именно) должен содержать (в себе) каждый набор: ухо Амана, сладкий снэк, соленый снэк, конфету и.. маленький сюрприз.

вложенный, инвестированный – מוּשקָע (мушка)
извещать, сообщать, доводить до сведения – לְהוֹדִיעַ (лэhоди́а (лэ-))
записка, бумажка – פֶּתֶק (пэ́тэк)
Снэк — (от англ. snack ) лёгкая закуска (перекус), которую можно есть на ходу – חֲטִיף (хатиф)
неожиданность, сюрприз – הַפתָעָה (hафтаа)

כך מנסים לשמור על שִוויוֹן, ובצדק.

יש כאן גם כוונה לשמור על צניעות: כדי להביע אהבה וחברות - לא מוכרחים לקנות את כל הסופרמרקט.

ויש כאן גם חִינוּך לבריאות: מתוקים - במידה!

ках мэнасим лишмор аль шивйон, у-вэцэ́дэк.
Так пытаются сохранить равенство, и (это) правильно.

йэш кан гам кавана лишмор аль цниут: кэдэй лэhaби́а аhaва ва-хавэрут ‎–‎ ло мухрахим ликнот эт коль ha-су́пэрмаркэт.
Есть здесь также намерение сохранить скромность: чтобы выразить любовь и дружбу – не обязаны скупать весь супермаркет.
вэ-йэш кан гам хинух ливриут: мэтуким - бэ-мида!

И также есть здесь просвещение в области здоровья: сладкое – в меру!

справедливо – בְּצֶדֶק (бэцэ́дэк)
воспитание, обучение, педагогика – חִינוּך (хинух)

יש בתי ספר שקונים משלוחי מנות שהתמורה שלהם היא תרומה לנזקקים. כאן יש חינוך לנתינה ולדאגה לזולת.

וכבר אמרנו בפתח הדברים - משלוח מנות הוא אחד המנהגים היפים של פורים.

חג שמח!

йэш батэй сэ́фэр шэ-коним мишлохэй манот шэ-ha-тмура шэлаhэм hи трума лэ-низкаким. 
Есть школы, которые покупают подарочные наборы, оплата которых (вырученная сумма) является пожертвованием для нуждающихся.

кан йэш хинух ли-нэтина вэ-ли-дэага ла-зулат.

Здесь имеет место быть воспитание качеств даяния и заботы о ближнем.

у-хвар ама́рну бэ-фэ́тах ha-дварим ‎–‎ мишло́ах манот hу ахад ha-минhaгим ha-йафим шэль пурим.

И мы уже сказали в самом начале ‎–‎ посылание яств является одним из наиболее прекрасных обычаев Пурима.

хаг самэ́ах!

С праздником!

(здесь) плата, оплата  – תמוּרָה (тмура)
пожертвование, добровольный взнос – תרוּמָה (трума)
отдача; даяние – נְתִינָה (нэтина)
вступление, введение ‎–‎ פֶּתַח דָבָר (пэ́тах давар)

bottom of page