top of page
ханука.jpg

ХАНУКА
חנוכה
 

ХАНУКА - текст 1
00:0000:00

חג החנוכה מכיל שמונה ימי הודאה, אותם תיקנו חכמי ישראל בזמן בית המקדש השני לזכר הניצחון במרד החשמונאים, חנוכתו מחדש של בית המקדש ונס פך השמן. הוא מצוין באמירות הלל והודאה וכן בהדלקת נרות חנוכה.


בשנת 167 לפני הספירה, החשמונאים החלו להנהיג התקוממות נגד השלטון הסלואקי היווני בארץ ישראל , אשר כונתה "מרד החשמונאים", ‏על רקע גזירות השמד - איסורים אשר הוטלו על ידי השלטון הזר על קיום מצוות יהודיות עיקריות.‏

בשנת 164 לפנה"ס המורדים הצליחו לשחרר את ירושלים ואת בית המקדש משלטון היוונים, שתחתיו בית המקדש היה לא פעיל כשלוש שנים. תאריך החג נקבע בימי השיא של המאבק - ימי שחרור ירושלים והמקדש. 


סיפורו של נס פך השמן מופיע בתלמוד הבבלי. לפי הסיפור, כאשר ביקשו החשמונאים לחדש את פעילות בית המקדש הם נתקלו בבעיה מכיוון שלא היה בידם מספיק שמן זית טהור הנחוץ להדלקת המנורה. לבסוף נמצא פך אחד שהכיל שמן שהיה צריך להספיק ליום אחד בלבד, אך למעשה,  בדרך ניסית הדליקו ממנו את נרות המנורה במשך שמונה ימים. לכבוד נס זה חכמים קבעו את חג החנוכה,שנמשך שמונה ימים.


הדלקת נר חנוכה היא המצווה העיקרית המאפיינת את חג החנוכה. לפיה יש להדליק נר בכל ערב מערבי החג .הילדים משחקים בחג החנוכה בסביבון, שעליו מופיעות אותיות בשתי גירסאות‏. בישראל האותיות הן נגה"פ ,שפירושן "נס גדול היה פה", ובגולה- נגה"ש, שפירושן "נס גדול היה שם".


בחנוכה נהוג לתת לילדים "דמי חנוכה". באופן מסורתי אלה הם מטבעות בשווי נמוך. שוקולטיירים אמריקאיים מן המאה העשרים עיצבו מטבעות שוקולד עטופים בעטיפת מתכת דקה בצבע זהב או כסף, שמשמשים לפעמים כתחליף למטבעות אמיתיים.

בנוסף נוהגים באכילת סופגניות ולביבות. מאכלים אלה מטוגנים בשמן רב, ולכן מהווים אזכור לנס פך השמן.

адаптированный текст

 חג החנוכה מכיל שמונה ימי הודאה, אותם תיקנו חכמי ישראל בזמן בית המקדש השני לזכר הניצחון במרד החשמונאים, חנוכתו מחדש של בית המקדש ונס פך השמן. הוא מצוין באמירות הלל והודאה וכן בהדלקת נרות חנוכה.

хаг hа-ханука́ мэхи́ль (праздник Ханука содержит) шмона́ йэмэ́й hодаа́ (восемь дней благодарения и восхваления Б-га), ота́м тикну́ хахамэ́й йисраэ́ль (которые установили мудрецы Израиля) бизма́н бэт hа-микда́ш hа-шэни́ (во времена Второго Храма) лэ-зэ́хэр hа-ницахо́н (в память о победе) бэ-мэ́рэд hа-хашмонаи́м (восстания Хашмонаим), ханукато́ мэхада́ш шэль бэт hа-микда́ш (освящении/‎ обновлении Храма) вэ-нэс пах hа-‎шэ́мэн (‏и чуде ‎с сосудом для масла‏). hу мэцуйа́н ба-амиро́т (Он отмечается произнесением) hалэль вэ-hодаа́ (восхваления и благодарения), вэхэ́н ба-hадлака́т нэро́т ханука́ (а также зажиганием ханукальных свечей).

Ханукка́ (на иврите חֲנֻכָּה; по-арамейски חֲנֻכְּתא, ханукта)  —  новоселье, обновление; Название этого праздника происходит от выражений хануккат hа-баит (освящение [обновление] Храма) или хануккат бэт Хашмонаим (освящение дома Хасмонеев).
вмещать, содержать
לְהָכִיל
дниיָמִים (йамим); в сопряж. יְמֵי
мудрецחָכָם ; мн.ч. – חֲכָמִים
храм, святыняמִקדָש
Иерусалимский храмבֵּית מִקדָש
усовершенствовать, реформировать – לְתַקֵן
חַשְׁמוֹנָאִים (хашмонаим) - коллективное имя (наряду с именем Маккавеи) лидеров восстания, начавшегося в 167 г. до н. э. против Селевкидской Сирии.
заново
מֵחָדָש
небольшой сосуд (для масла) – פַּך
отмечать, обозначатьלְצַייֵּן ; страд. залог наст. вр. – מְצוּיָן (осн.ф.)
высказывание; речь
אֲמִירָה

בשנת 167 לפני הספירה, החשמונאים החלו להנהיג התקוממות נגד השלטון הסלואקי היווני בארץ ישראל , אשר כונתה "מרד החשמונאים", ‏על רקע גזירות השמד - איסורים אשר הוטלו על ידי השלטון הזר על קיום מצוות יהודיות עיקריות.‏

בשנת 164 לפנה"ס המורדים הצליחו לשחרר את ירושלים ואת בית המקדש משלטון היוונים , שתחתיו בית המקדש היה לא פעיל כשלוש שנים. תאריך החג נקבע בימי השיא של המאבק - ימי שחרור ירושלים והמקדש.

бишнат мэ́а шиши́м ва-шэ́ва лифнэ́й hа-сфира́ (В 167 году до н.э.) hа-хашмонаи́м hэхэ́лу лэhанhиг hиткомэм́ут (Хасмонеи возлавили (досл. начали возглавлять) восстание) нэ́гэд hа-шильтон hа-салокаи́  hа-йэвани́ ба-э́рэц йисраэ́ль (против греко-селевкидской власти в стране Израиль), ашэ́р  кунта́ «мэ́рэд ha-хашмонаим» (которое было названо‎ «восстание Хасмонеев»), аль рэ́ка гзэро́т hа-‎шмад (на фоне насильственных указов) – исури́м ашэ́р hутлу́ ‎( - запретов, которые были наложены) аль йэдэ́й hа-шильто́н‎‏ ‏hа-‎ зар ‎(‏иностранной властью‎) ‎аль кийу́м мицво́т йэhудийо́т ‎икарийо́т (на исполнение основных иудейских заповедей). 
бишнат мэ́а шиши́м вэ-а́рба лифнэ́й hа-сфира́
(В 164 году до н.э.) hа- морди́м hицли́ху лэшахрэ́р эт йирушала́им (повстанцам удалось освободить Иерусалим) вэ-эт бэт hа-микда́ш ми-шильто́н hа-йэвани́м (и Иерусалимский Храм от власти греков), ‎шэ-тахта́в  бэт hа-микда́ш (под которой Храм) hайа́ ло паи́ль кэ-шало́ш шани́м (был не действующим около трех лет). таари́х hа-хаг никба́ (дата праздника была установлена) бэ-йэмэ́й hа-си шэль hа-маава́к (в дни пика борьбы) – йэмэ́й шихру́р йэрушала́им  вэ-hа-микда́ш ‎‏ (- в дни освобождения Иерусалима и Храма‎).‎

начинать לְהָחֵל
руководить, возглавлять – לְהַנהִיג
называть, давать прозвище -  לְכַנּוֹת; (она) названа כּוּנתָה
насильственное обращение евреев в другую веру – שמָד
запрет – אִיסוּר
был наложен, возложен – הוּטַל
основной; важнейший; главный – עִיקָרִי
повстанец, мятежник – מוֹרֵד
освобождать, отпускать – לְשַחרֵר
под ним – תַחתָיו
был решенным,  установленным – לְהִיקָבַע

סיפורו של נס פך השמן מופיע בתלמוד הבבלי. לפי הסיפור, כאשר ביקשו החשמונאים לחדש את פעילות בית המקדש הם נתקלו בבעיה מכיוון שלא היה בידם מספיק שמן זית טהור הנחוץ להדלקת המנורה. לבסוף נמצא פך אחד שהכיל שמן שהיה צריך להספיק ליום אחד בלבד, אך למעשה, בדרך ניסית הדליקו ממנו את נרות המנורה במשך שמונה ימים. לכבוד נס זה חכמים קבעו את חג החנוכה, שנמשך שמונה ימים.

сипуро́ шэль нэс пах hа-‎шэ́мэн (рассказ о чуде с сосудом масла) мофи́а бэ-талмуд hа-бавли́ (фигурирует в Вавилонском Талмуде). лэфи́ hа-сипур (согласно рассказа), каашэ́р бикшу́ hа-хашмонаим (когда Хасмонеи хотели) лэхадэш эт пэилут бэт hа-микдаш (возобновить деятельность Храма) hэм ниткэлу́ бэ-баайа́ (они столкнулись с проблемой) микэва́н шэ-ло hайа́ бэйада́м (потому что не было у них; досл. «в их руке») маспи́к шэ́мэн за́ит таhо́р (достаточно чистого оливкового масла) hа-наху́ц ла-hадлака́т hа-мэнора́ (необходимого для зажигания меноры). лэбасоф (норм. ивр. «лэвасоф») нимца́ пах эха́д (наконец нашелся один сосуд) шэ-hэхи́ль шэмэ́н (который содержал масло) шэ-hайа́ цари́х лэhаспи́к (которого должно было хватить) лэ-йом эхад бильвад (только на один день), ах лэмаасэ́ (но на самом деле), бэдэ́рэх нисит (чудесным образом) hидли́ку мимэ́ну эт нэро́т hа-мэнора́ (зажигали от него свечи меноры) бэмэ́шэх шмона́ йами́м (в течении восьми дней). лихвод нэс зэ (в честь этого чуда) хахами́м кавъу́ эт хаг hа-ханука (мудрецы установили праздник Ханука), шэ-нимша́х шмона́ йами́м (который длится восемь дней).

1. являться, появляться 2. выходить в свет 3. выступать на сцене 4. фигурироватьלְהוֹפִיעַ ; осн.ф. наст. вр. – מוֹפִיעַ

желать, хотеть, стремиться לְבַקֵש
сталкиватьсяלְהִיתָקֵל
чистый (ритуально, морально); без примесейטָהוֹר
нужный, требуемый, необходимый נָחוּץ
длиться, продолжатьсяלְהִימָשֵך

הדלקת נר חנוכה היא המצווה העיקרית המאפיינת את חג החנוכה. לפיה יש להדליק נר בכל ערב מערבי החג .הילדים משחקים בחג החנוכה בסביבון, שעליו מופיעות אותיות בשתי גירסאות‏. בישראל האותיות הן נגה"פ ,שפירושן "נס גדול היה פה", ובגולה- נגה"ש, שפירושן "נס גדול היה שם".

hадлака́т нэр ханука hи hа-мицва hа-икарит (Зажигание ханукальной свечи – главная заповедь) hа-мэафйэ́нэт эт хаг hа-ханука (характеризующая праздник Ханука). лэфиа́ йэш лэhадли́к нэр (согласно которой, нужно зажигать свечу) бэхоль эрэв мэ-арвэ́й hа-хаг (накануне каждого праздничного вечера). hа -йэлади́м мэсахки́м бэ-хаг hа-ханука бэ-сэвиво́н (Дети играют в праздник Ханука ханукальным волчком), шэ-ала́в мофио́т отийо́т (на котором фигурируют буквы) биштэ́й гирсао́т (в двух версиях). бэ-йисраэ́ль hа-отийо́т hэн нун, ги́мэль, hэй, пэй ( В Израиле  - это буквы «нун», «гимэль», «hэй», «пэй») шэ-перуша́н «нэс гадо́ль hайа́ по» (которые означают «Великое чудо было здесь») у-ва-гола́ - нун, гимэль, hэй, шин  ‎(а в диаспоре - нун», «гимэль», «hэй», «шин»)‎‏, шэ-пэрушан ‏‎«нэс гадоль hайа шам» ‎‎(которые означают ‎ «Великое чудо было там») ‎.
 

характеризовать – לְאַפייֵן (лэафйэн)
вечер ; канун – עֶרֶב
играть (в игру) – לְשַׂחֵק
Севивон – ханукальный волчок – סבִיבוֹן
версия, вариант, интерпретация – גִירסָה
1. комментарий, толкование 2. смысл
3. разъяснение -
פֵּירוּש

בחנוכה נהוג לתת לילדים "דמי חנוכה". באופן מסורתי אלה הם מטבעות בשווי נמוך. שוקולטיירים אמריקאיים מן המאה העשרים עיצבו מטבעות שוקולד עטופים בעטיפת מתכת דקה בצבע זהב או כסף, שמשמשים לפעמים כתחליף למטבעות אמיתיים.

בנוסף נוהגים באכילת סופגניות ולביבות. מאכלים אלה מטוגנים בשמן רב, ולכן מהווים אזכור לנס פך השמן.

бэ-ханука наhуг (На Хануку принято) латэ́т лэ-йлади́м «дмэй ханука» (давать детям «ханукальные деньги»). бэ-о́фэн масорти́ э́лэ hэм матбэот (традиционно это монеты) бэ-шови́ намух (низкой стоимости).  
шоколотйэри́м америкаи́м
(Американские мастера-шоколатье) мин hа-мэ́а hа-эсри́м  (с начала 20-го века) ицву́ матбэот шоколад  (изготовили (досл. «сформировали»)  монеты из шоколада) атуфим ба-атифат матэ́хэт  дака́ (завернутые в тонкую металлическую обёртку) бэ-цэ́ва заhа́в о кэ́сэф (цвета золота или серебра), шэ-мэшамши́м лифъами́м (которые иногда использовались) кэ-тахли́ф лэ-матбэо́т амитийи́м (в качестве замены настоящих монет).
бэ-носа́ф ноhаги́м бэ-ахилат суфганийот у-лэвивот
(Кроме того, обычно едят пончики и оладьи). маахали́м э́лэ (Эти кушанья) мэтугани́м бэ-шэ́мэн рав (жарятся в большом количестве масла),  вэ-лахэ́н мэhави́м изку́р (и поэтому представляют собой упоминание) лэ-нэс пах hа-шэ́мэн (чуда с сосудом масла).

ханукальные деньги (подарок детям на Хануку)דמֵי חֲנוּכָּה
монета – מַטבֵּעַ (матбэ́а)
Слово אוֹפֶן (о́фэн) –  образ, способ часто служит для образования наречий;
принятие пищи, еда – אֲכִילָה
упоминание - אִיזכּוּר / אִזכּוּר
1. составлять, создавать, образовывать 2. представлять собой –  לְהַווֹת
формировать; придавать форму, оформлять – לְעַצֵב
завёрнутый, обёрнутый – עָטוּף
обертка – עֲטִיפָה
тонкий – דַק
1. служить, использоваться 2. выполнять функцию – לְשַמֵש
суррогат, заменитель; замена – תַחלִיף
настоящий. подлинный – אֲמִיתִי
Шоколатье – שׁוֹקוֹלַטיֵיר   специалист, который создает новые вкусы и формы лакомствам их шоколада.

bottom of page