top of page

ДИАЛОГ 5
 גַם וְגַם

-
00:00 / 00:00

ריתה: סליחה, אתה יודע איפה הסִפרִייָה?

דן: כן, זה שם.

ריתה: אתה מִפֹּה?

דן: כן.

ריתה: אז אולי אתה יודע גם איך הולכים 
למוזיאון ישראל?

דן: כן, אני הולך לְשָם עכשיו.

ריתה: יופי! גם אני!

דן: רגע, את לא הולכת לספרייה?

ריתה: כן, לא, אה... עכשיו אני הולכת 
למוזיאון. אתה מירושלים?

דן: כן ולא. ואת? את בטח לא מירושלים.

ריתה: נכון. אני גרה בתל אביב,
 אבל אני נוסעת הרבה לירושלים.

דן: את לומדת פה?

ריתה: לא, אני באה לחברים. 
ואתה, אתה לומד באוניברסיטה?

דן: לא, אני לא לומד.

ריתה: אתה עובד?

דן: כן, קצת, אבל לא בירושלים.

ריתה: איפה?

דן: בתל אביב, במוזיאון תל אביב.

ריתה: רגע, אז אתה מירושלים או מתל אביב?
דן: גם וגם.
ריתה: מַה זֹאת אוֹמֶרֶת? אני לא מְבִינָה.
 איך אתה גם מירושלים וגם מתל אביב?
דן: אה... הִנֵה המוזיאון.

 - cлиха́,  ата́ йодэ́а э́йфо ha-сифрийа́?

Извини, ты знаешь, где библиотека? 

 - кэн, зэ шам.

Да, это там. 

 - ата́ ми-по?

Ты (м) отсюда?

 - кэн. Да. 

 - аз ула́й ата́ йодэ́а гам эйх hoлхи́м лэ-музэон йисраэ́ль? 

Тогда, может, ты знаешь также и как пройти (досл. «как идут») к Израильскому музею? 

 - кэн, ани hолэ́х лэ-шам ахша́в. 
Да, я иду туда сейчас.

 - йо́фи! гам ани́. 

Чудесно! Я тоже.

 - рэ́га, ат ло hолэ́хэт ла-сифрийа? 
Минуточку, ты не идешь в библиотеку?

 - кэн, ло, э.. ахша́в ани́ hолэ́хэт ла-музэон. 
 Да, нет, э… сейчас я иду в музей.

 - ата́ ми(йэ)рушала́им?

Ты из Иерусалима?

 - кэн вэ-ло. вэ-ат? ат бэ́тах ло ми(йэ)рушала́им.

Да и нет. А ты? Ты, конечно, не из Иерусалима. 

 - нахо́н. ани́ га́ра бэ-тэль-ави́в, ава́ль ани́ носа́ат haрбэ́ лирушала́им.

Верно. Я живу в Тель-Авиве, но я много езжу в Иерусалим. 

 - ат ломэ́дэт по? 

Ты учишься здесь?

 - ло, ани́ ба́а лэ-хавэри́м. вэ-ата́, ата́ ломэ́д ба-унивэ́рсита? 

Нет, я приезжаю к друзьям. А ты, ты учишься в университете?

 - ло, ани́ ло ломэ́д. 

Нет,  я не учусь. 

 - ата овэ́д? Ты работаешь? 

 - кэн, кцат, аваль ло бирушала́им. 

Да, немного, но не в Иерусалиме. 

 - эйфо? Где?

 - бэ-тэль-ави́в, бэ-музэ́он тэль-ави́в.

В Тель-Авиве, в Тель-Авивском музее. 

 - рэ́га, аз ата́ ми(йэ)рушала́им о ми-тэль-ави́в?

Минутку, так ты из Иерусалима или из Тель-Авива? 

 - гам вэ-гам. 

И то и это. 

 - ма зот омэ́рэт? ани ло мэвина́. 

Что это значит? Я не понимаю (ж).

 - эйх ата́ гам ми(йэ)рушала́им вэ-гам ми-тэль-ави́в?

Как ты и из Иерусалима и также из Тель-Авива?

 - э... hинэ ha-музэ́он. 

Э.. Вот (этот) музей. 

 ПРИМЕЧАНИЕ:
Транскрибирование и произношение слова ירושלים с предлогом מן/מ.

 

Выявление принципов, которыми руководствовалась и руководствуется до сих пор Академия в своих решениях в области грамматики (постановления по правописанию, произношению, транслитерации, фонетике и морфологии) - задача не из легких. И обсуждаемая тема - "проблема буквы "י" (йод), огласованной "шва" после предлога מן" - лишь одна из многочисленных граней этого противоречивого явления.

 

Наиважнейший из принципов сформулирован Академией так: "Огласованный Танах является основой всей нашей грамматики". А далее ставятся разнообразные вопросы: до какой степени необходимо придерживаться этой основы, и как следует относиться к отклонениям от правил, которые присутствуют в самом Танахе? Следует ли считаться с этими исключениями, или лучше заменять их грамматическими формами, образованными по правилам? Как принцип следования "тивериадской" системе огласовок будет сочетаться с формами, зафиксированными в традиции других еврейских общин, в рукописях пост-библейской литературы и в древних молитвенниках? И каково значение живого разговорного языка для формирования нормы?

 

Рассмотрим вышеизложенную проблему буквы "йод" в свете вышесказанного. Как мы должны транскрибировать "מירושלים"? Классическая библейская огласовка в этих случаях такова: מִירוּשָׁלַיִם (м[ии]рушалайим) - из Иерусалима, מִיהוּדָה (м[ии]hуда) - из Иудеи, и т.д. (Здесь [ии] - хирик мале) Первоначальное решение Академии было самоочевидным и логичным: каждый, кто желает следовать библейской огласовке, должен следовать ей во всех деталях (Хотя и здесь Академия оставила два стандарта: один более строгий для педантов и знатоков, а другой - для всех). Однако позднее были приняты и другие решения, в основном предписывающие ставить "дагеш" в согласном с огласовкой "шва" во всех спорных позициях, и в частности было рекомендовано огласовывать "дагешем" существительные, начинающиеся на "йод" с огласовкой "шва" после предлога "מן": из Иерусалима מִיְּרוּשָׁלַיִם (ми[йэ]рушалайим), из Иудеи - מִיְּהוּדָה (ми[йэ]hуда), и т.д.

 

То есть то, что было исключением в Танахе, с "легкой руки" Академии стало правилом. Некоторые члены Академии были против такого решения. Например, Аарон Дотан (אהרן דותן) считал, что такая система огласовок никогда не соответствовала и не будет соответствовать сефардскому произношению, и настаивал на произношении, в основе которого лежала "тивериадская" система огласовок со всеми её правилами. Аарон Мирский ( אהרן מירסקי) считал, что таким решением наносится обида библейскому языку. Схожих позиций придерживался Меир Медан (מאיר מדן ) и другие члены Академии, в итоге оказавшиеся в меньшинстве.

 

В данном случае принцип следования библейской огласовке оказался в конфликте с другими принципами. Одним из этих принципов было признание наличия традиций, отличных от "тивериадской", а также было особо выделено значение живого разговорного языка. В результате новых правил Академия приблизилась к реальному произношению современных израильтян, как образованных, так и простых. В качестве примера Академия привела фразу "с улицы": קבוצת כדורגל מיהוד נצחה (Футбольная команда из [города] Йеhуд победила), справедливо утверждая, что бессмысленно требовать, чтобы "на улице" говорили (мииhуд), а не (ми-йэhуд), как обычно говорят. Вместе с тем, сама же Академия говорит нам буквально следующее:
.המנקד את האותיות השוואיות רפות כבמקרא – לא טעה
То есть, если кто-то и сегодня решил транскрибировать "как в Писании" - это не будет считаться ошибкой. Поэтому мы можем спокойно огласовывать "по-старому": "миирушалайим", и это, с точки зрения Академии, не будет ошибкой, несмотря на расхождение с ее новыми правилами. (2.4.1 הדגש החזק באותיות שוואיות  )

 

Другой известный ресурс также оставляет за нами право выбора. Сайт "השפה העברית" говорит нам о том, что при слиянии предлога "מִ" (ми) со словом, начинающимся на первую букву "יְ", т.е. "йуд" со "шва" под ней, "шва" выпадает, "йуд" превращается в непроизносимую (יו"ד נחה), а сливаясь с "И" предлога образуют "хирик мале", т.е. превращается в более долгий "И": ми+Йрушалайим = миирушалайим. И там же по ссылке мы читаем о том, что: (היום מותר לנקד את היו"ד גם כמו אות רגילה, כלומר בשווא ובדגש (מִיְּרוּשָלַיִם то есть сегодня можно также произносить и "ми(йэ)рушалайим". ( https://www.safa-ivrit.org/nikud/mem.php# )

 

Вывод: педанты и приверженцы библейского произношения могут и дальше транскрибировать, как и раньше: “миирушалайим”, или, учитывая то, что в современном произношении практически исчезла "долгая И": “мирушалайим”. В то же время приверженцы последних рекомендаций Академии, а также живого разговорного языка выберут скорее всего более простое и удобное произношение: "ми-йэрушалайим".

bottom of page