top of page

לְפַנוֹת 
1. удалять, убирать
2. освободить (место), покинуть, уступить
3. эвакуировать

Корень [פ-נ-ה] ; значения:
1. «обращение, направление, поворот»

2. «освобождение, удаление, эвакуация»

Значение глагола «лэфанот» - освобождать (опустошать) место от вещей/ предметов или людей (
לְרוֹקֵן מֵחפָצים או מאנשים);
убирать или очищать от лишних или не чистых предметов
(
לְנַקּוֹת וּלְבַעֵר מִדבָרים מְיוּתָרִים או לא נְקִיִּים)

Однокоренные слова:

незанятый, вакантный; свободный (о времени) – פָּנוּי
устранение; эвакуация; освобождение места – פִּינוּי
освобождаться от дел; опустеть; испражняться – לְהִתפַּנוֹת

убрать со стола  לְפַנוֹת אֶת הַשוּלחָן

Основные формы спряжения (биньян פִּיעֵל):
наст.вр:    
מְפַנֶּה
прош.вр:   פינה
буд.вр:      יְפַנֶּה
пов.накл:  !פַּנֵה

 

Примеры употребления: 
 

«Он освободил комнату.».
.הוא פִּינָה את החדר
(hу пина́ эт hа-хэ́дэр.)

«Я освободил для него (ему) свое место.»
.(פִּינִיתִי לו את המקום שלי (מְקוֹמִי
(пини́ти ло эт hа-мако́м шэли́ (мэкоми́).)

«Пожалуйста, уступи (м.р.) место старшим.»
.בבקשה, תְפַנֶה מְקוֹמךָ לִזקֵנִים
(бэвакаша́, тэфанэ́ мэкомха́ лизкэни́м.)
 

«Я прошу тебя освободить проход.»
.אני מְבקֵש ממך לפנות את המַעֲבָר
‎(ани мэвакэ́ш мимха / мимэх лэфанот эт hа-‎маава́р‎.)
 

«Иди, умойся и тогда поможешь мне убрать со стола.»

 

(лэх титрахэ́ц, вэаз таазо́р ли лэфано́т эт hа-шулхан.)

мыться, купаться – לְהִתרַחֵץ
помогать – לַעֲזוֹר
 

 לֵך תִתרַחֵץ, ואז תַעֲזוֹר לי לפנות את השולחן.

«Я освобожу тебе этот ящик (стола), этот угол.»

 

(ани афанэ́ лэха/лах hа-мэгэра́ hа-зот, эт hа-пина́ hа-зот.)

אני אֲפַנֶה לך המְגֵירָה הזאת, את הפִּינָה הזאת.

«Подожди (м.р.) минутку, я освобожу тебе место за моим столом.»

 

‎(hамтэ́н рэ́га, афанэ лэха маком лэйад hа-шулхан шэли.)
ждать – לְהַמתִין

 

 הַמתֵן רגע, אֲפַנֶה לך מקום לְיַד השולחן שלי.

«Ели ты не уберешь все свои игрушки из гостиной, я их выброшу.»

 

 

(им ло тэфанэ́ эт коль hа-цаацуи́м шэлха мэ-hа-салон, эзро́к отам ла-пах.)
бросать, кидать; выбрасывать – לִזרוֹק
жестяная коробка, емкость – פַּח
мусорный ящик – פַּח אַשפָּה  
 

 

 אם לא תְפַנֶה את כל הַצַעֲצוּעִים שֶלךָ מֵהסלון, אֶזרוֹק אוֹתָם לַפַּח.

«Предыдущий жилец освободил квартиру ещё две недели назад,
так что ты можешь въехать (войти в неё) немедленно..»

 
 

(hа-дайа́р hа-кодэм пина эт hа-дира квар лифнэ́й швуа́йим,
ках шэата́ йахоль лэhиканэ́с элэ́hа мийа́д.) 

 входить – לְהִיכָּנֵס
сразу, немедленно, тут же – מִייָד  

 

הדַייָר הקוֹדֵם פִּינָה את הדירה כבר לפני שבוּעַיִים,
כָּך שאתה יכול לְהִיכָּנֵס אֵלֶיהָ מִייָד.

«Пожарные эвакуировали всех жильцов здания, в котором вспыхнул пожар.»

 

(мэхабэ́й hа-эш пину́ эт коль даарэ́й hа-биньян бо парца́ hа-срэфа́.)
вспыхнуть, разражаться – לִפרוֹץ

 

 מְכַבֵּי האֵש פִּינוּ את כל דַייָרֵי הבִּנייָן בו פָּרצָה השׂרֵיפָה.

bottom of page